İşte Yeni Sağlık Teşkilat Değişiklikleri

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK Kanun Taslağı önemli değişiklik içeriyor. SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ

Devam