Asit Yağmurları Nasıl Önlenir?

Asit Yağmurları Nasıl Önlenir?

0 Yazar: onlinestudentsforum

Fosil yakıtların kullanılması sonucunda açığa çıkan gazlar, motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları gibi çeşitli nedenlerle havaya karışmış olan gazlar, hava kirliliğine sebep olmaktadır. Karbondioksit (CO

1-  kükürtdioksit (SO

2 – ve azot dioksit (NO

gibi havaya karışan zehirli gazlar, rüzgarın etkisiyle çok uzaklara taşınabilmektedir. Bu gazlar bulutlardaki su buharı ve diğer maddelerle tepkimeye girerek sülfürik asit ve nitrit asit gibi maddelerin oluşumuna yol açar. Asidik özelliğe sahip olan bu gazlar, bulut oluşturarak çevre ve insanlar için olumsuz sonuçlara sebep olan asit yağmurlarına sebep olur.

 

Asit yağmurları, toprağın yapısının bozularak verimliliğinin azalmasına, topraktaki bitki köklerinin hastalanmasına ve toprağa hayat veren mikroorganizmaların ölerek zamanla ağaçların ve bitkilerin yok olmasına neden olur. Deniz ve göllerdeki asitlik derecesini arttırdığı için burada yaşayan canlıları olumsuz olarak etkiler. Araçların kaportalarına zamanla zarar verir. Asit yağmurları; açık hava müzeleri, tarihi binalar, heykeller gibi taşınmaz kültür varlıklarını da olumsuz olarak etkiler. Peki asit yağmurlarının zararlarını önlemek ya da etkisini azaltmak için neler yapılmalıdır?

 

Asit yağmuru

 

Asit Yağmurlarına Karşı Alınabilecek Önlemler

asit yağmuru

  •  Motorlu taşıtlarda ve binalarda kullanılan yakıtların kalitesi kontrol edilmelidir.
  • Yakıtlardaki kükürt oranı mümkün olduğunca aza indirgenmelidir.
  • Motorlu taşıtların bakım zamanına dikkat edilmelidir.
  • Kentlerin kurulma aşamasında topografik açıdan tespitler yapılarak yerleri iyi saptanmalıdır.
  • Yerleşke, çanak şeklindeki alanlardan uzakta kurulmalıdır.
  • Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır.
  • Güneş, rüzgar, biyokütle gibi havayı kirletmeyen alternatif enerji kaynakları kullanılmalıdır.
  • Çevrenin ağaçlandırılması sırasında kışın yaprak döken bitkiler tercih edilmemelidir.
  • İnsanları çevreye karşı duyarlı hale getirebilmek için eğitimler düzenlenmelidir.