Eğitim Kurumu ve Önemi Nedir?

Eğitim Kurumu ve Önemi Nedir?

0 Yazar: onlinestudentsforum

  EĞİTİM

 

Sosyalleşmek, entellektüel seviyemizi arttırmak, bilgi havuzunu hep daha fazlasıyla doldurmak adına eğitim olmazsa olmazdır. En yalın tanımıyla eğitim, bir bilim dalı ya da sanat kolunda bireyi geliştirme ve eğitme işidir. Çocukların ve gençlerin toplum içinde yerlerini almaları bu açıdan gerekli bilgi birikimine ve donanıma sahip olmalarını sağlayacak şekilde eğitmek, kişiliklerini geliştirmekte katkı sağlamaktır eğitim. Sosyalleşmenin de birinci koşuludur diyebiliriz. Zira belli bir ortamda birbirinden farklı yetiştirilme tarzında ve kişiliğinde çocuk kendini ifade etmenin ve geliştirmenin yolunu arayacaktır. Peki birey eğitilirse toplum gelişir mi? Bir konuda bireyi eğitmek toplumu geliştirmekle eş değerdir. Aslına bakarsak eğitim evvela aile de başlar okul da devam eder. Evde daha bireysel bir eğitim söz konusu iken okul da eğitim daha geniş çaplı ve kitlelere dayalıdır.

 

Eğitim Kurumu ve Önemi

 

Kurum, belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulmuş özel ve kamu örgütüdür. Peki eğitim kurumu nedir? Eğitim kurumu ise öğrencilerin eğitim ve öğretimlerinin yapıldığı yerdir. Yani her birimizin ilerde iyi yerlere gelebilmek bir meslek sahibi olabilmek adına gittiğimiz bilgi yuvasıdır. Eğitim kurumlarında öğrencilere temel eğitiminin yanı sıra mesleki anlamda da bilgi vererek geleceğe hazırlamak esas kuraldır. Özellikle kız çocuklarının hala bazı bölgelerde böyle bir olanaktan mahrum bırakılması kabul edilir bir şey değildir.

 

Gelişmiş Toplumlar İçin Eğitim

 

Kız erkek fark etmeksizin zorunlu eğitimi tamamlayarak ilerde ekonomik anlamda özgürlüğe sahip olmak için eğitime önem vermeli öğrenimimizi tamamlamalıyız. Bu konuda ailelere büyük görev düşmektedir. Öğrenciye eğitim olanağı ve teşviği yaratılmalı gelişmiş bir toplum için eğitime önem vermeliyiz. Eğitim kurumlarında öğretmenlere de büyük bir sorumluluk düşerek öğrencilere gerekli bilgileri vermeli onlara sevgi ve anlayışla yaklaşmadırlar. Bizlerde yeni nesle güzel bir gelecek hazırlamak için eğitime önem vermeli özellikle kız çocuklarının okumasına engel olmamalıyız.