İngiltere ortaokul eğitimi program detayları nelerdir?

İngiltere ortaokul eğitimi program detayları nelerdir?

0 Yazar: onlinestudentsforum

 

 

 

 

Eğitim sisteminde program detayları İngilizlere özgü program detayları seçenekleri ile makale içeriğinde mevcuttur.

 

 

 

İngiltere’de eğitim 4 – 5 yaşlarında karma sınıflarda başlar ve sonrasında yaşa, girilen sınavlara, istenilen branşlara ve yeteneklere göre ortaöğretim eğitim sisteminde yapılaşma yolunuza doğru gidilir. Birçok program tipini gördüğümüz İngiltere ortaokul eğitim sisteminde farklılıkları ve çok fazla çeşit olduğunu rahatlıkla görebilmekteyiz. Zorlama olmadan istenilen eğitime göre okul seçme hakkın İngiliz sisteminde başarıyı da ön plana çıkarmaktadır.

ingiltere 1

Program tiplerinden söz etmiştik. 1988 senesinde yeni eğitim kanunlarıyla birlikte 5 ve 16 yaş aralığındaki öğrencilerin tümüne zorunlu bir şekilde ulusal bir müfredat programı uygulanmaya başlamıştır. Eğitimde yer alan tüm farklılıklar da bununla birlikte ortadan kalkmıştır. Bunun en güzel yanı tüm öğrencilerin ayrım yapılmaksızın aynı eğitimi alacak olmalıdır. Hem de okul ve öğrenciler arasındaki karşılaştırmalar da daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmektedir. Ulusal müfredata göre İngiltere ve Galler’de bulunan okul müdürleri ortak karara bağlayarak okulun eğitim program detaylarını belirlemektedirler.

ingiltere

Müfredata göre 9 zorunlu ders uygulanmaktadır. İngilizce, matematik, fen bilimleri, tarih, coğrafya, teknoloji, müzik, resim, beden eğitimidir. En zor dersler matematik, İngilizce ve fen bilgisidir. Bu derslerden geçmeden diğer derslerden geçme şansı pek olası değildir. Bu derslerde gösterilen başarı oranını eğitimciler sürekli çeşitli testlerle sınamaktadır.

ingiltere 3

Eğitim sistemi 4 basamak şeklinde şekillenmiştir. 1 ve 2. Basamakta ana dersler yer almaktadır. 3. Basamakta bunlara ders programının % 20’sini oluşturan seçmeli dersler eklenir. 4. Basamakta bu oran % 40’lara kadar yükselir. Seçmeli derslerde ayrıca din dersi de eklenerek ulusal müfredat programına ek olarak gösterilir. İngiltere’de ortaokul program detayları bu şekilde eğitimciler tarafından takip edilmektedir.