İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

0 Yazar: onlinestudentsforum

 

Kısa adıyla İSG olan iş sağlığı ve güvenliği gündelik yaşamımızda yoğun olarak kullanılan bir terimdir. Anlamı bir iş yerinde işlerin yürütülebilmesi esnasında değişik nedenlerden dolayı sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak için yapılan çalışmadır.

Ülkemizde özellikle 1980’li yıllardan itibaren Avrupa birliği ile birlikte gündeme gelmeye başlamıştır. 1989 yılında çıkartılan kanunla birlikte çerçeve oluşturulmuş, bireysel direktifler meydana gelmiştir. sonrasında 2012 yılına gelinmesiyle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Avrupa birliğine uyum süreci de hız kazanmıştır.

İSG’nin Ana Amacı Nedir?

İş sağlığı ve güvenliğinin esas ana amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

Üretimin Güvenliğini ve devamlılığını sağlamak

Üretim odaklı çalışan bir iş yerinde üretimin güvenliğini sağlamak demek verimin de artması demektir. Bu durumda ekonominin zamanla pozitif hale gelmesine işaret eder.

Çalışan Kişilerin Güvenliğini Oluşturmak

Bu madde aslında iş sağlığı ve güvenliğinin ana maddesidir. Böylece çalışanlar iş yerinde oluşabilecek kazalara ve meslek hastalıklarına karşı korunma kapsamına alınabilir.

İş yerinin Güvenliğini Sağlamak

Sağlıklı bir iş yapılabilmesi için ilk yapılması gereken iş yerinin güvence altına alınmasıdır. İş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları, yangın, patlama gibi konuların önüne geçilebilmesi iş yerinin güvenliğini arttırmış olacaktır.

Bu bölüme kadar anlattıklarımızdan çıkarılacak ana sonucun iş sağlığı ve güvenlik konusunun çok kapsamlı bir şekilde ele alınması gerektiğidir. Ele alınacak çalışmalar için pek çok daldan yardım alınabilir.bu dallar arasıdna fizik,kimya, psikoloji, sosyoloji, matematik vb. gibi ana dallar yer alır.