Modern Sera İklim Kontrol ve Sulama-Gübreleme Otomasyonu Uygulama Sistemlerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

Modern Sera İklim Kontrol ve Sulama-Gübreleme Otomasyonu Uygulama Sistemlerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

0 Yazar: onlinestudentsforum

 

 

Tarımsal üretim kolları değerlendirildiğinde teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı alanlardan biri de sera yetiştiriciliğidir. Çevre koşullarının olumsuz etkisini kısmen veya tamamen ortadan kaldırarak bitkisel üretim yapmaya yarayan seralar geleneksel veya yüksek teknolojiye sahip modern seralar olarak iki şekilde incelenebilir. Geleneksel sera işletmelerinde sera yapıları basit olup, iklim kontrolü bulunmamakta ve üretim genellikle bireysel ısıtıcılar kullanılmak suretiyle ve sadece don zararından korunmaya yönelik önlemlerin alınmasıyla gerçekleştirilmektedir. İklim kontrollü modern seralarda ise verim daha yüksek olmakta ve daha çok ihracata yönelik üretim hedeflenmektedir. Bu seraların bazıları jeotermal enerji ile ısıtılmaktadır.

sera

Ülkemizde de modern seracılık gelişmekte olan bir alandır. Modern sera işletmelerinde kullanılan otomasyon sistemleri; iklim ve sulama-gübreleme olmak üzere iki kısımda incelenebilmektedir. İklim kontrol otomasyonunu ile; mevsim şartlarına ve hava durumuna göre günün değişen saatlerinde ısıtma, sisleme ve havalandırma yapılarak sera iç ortamının sıcaklık, nem, ışık ve CO2 düzeyleri kontrol altına alınmaktadır.

 

Sulama-gübreleme otomasyon sistemleri ise yetiştirme ortamının nemini denetleyerek damla sulama sistemlerini çalıştırmakta, ihtiyaca göre programlanarak bitki besin maddelerinin sulama suyuna uygun oranlarda verilmesini sağlamaktadır. Tüm bu işlemler otomasyon sisteminin beynini teşkil eden yazılımlarla yürütülmektedir..

sera

 

 

 

Bu çalışmada otomasyon sistemini kullanan üreticilerin kazanımları dikkate alınarak, Antalya ilinde yer alan modern sera işletmelerinde kullanılan iklimlendirme ve sulama gübreleme otomasyon sistemlerinin verim artışına olan katkıları incelenmiştir.