Ülkemizdeki Eğitim Sorunu

Ülkemizdeki Eğitim Sorunu

0 Yazar: onlinestudentsforum

Ülkemizde eğitimin işlerliği ve altyapısı sorunu milyonlarca kesim tarafından bilinmektedir. Her nesil öğrenmeli ve eğitilmelidir. Bu yüzden eğitimin tek düzeden kurtulup gelişmişlik seviyesine maksimum düzeyde ulaşması gerekir. Anlaşılması gereken en önemli nokta eğitim sistemi konusunda yaşanan çözüm odaklı stratejiye yönelmek sonuçları daha sonra analiz etmektir.

eğitim

İlk olarak eğitim sisteminde yaşanan en büyük sorun kalifiye öğretmenin olmamasıdır. Bir eğitimci tecrübe kazandıkça daha çok bilgi hazinesine sahip olur ve bilgilerini daha iyi aktarabilir. Bu bağlamda mezun olunan üniversitenin sistemi konusunda araştırma yapılmalıdır. Son zamanlarda üniversite sayılarının büyük oranda artışı bu tehlikeyi doğurmuştur. Yeterli derecede formasyon bilgisine sahip olmayan öğretmenlerin varlığı aşikardır. Çözüm yolu ise üniversitede verilen eğitimlerin iyileştirilmesidir. Branş öğretmenlerine alanında verilen bilgilerin uluslararası nitelik taşıması gerekmektedir. Sınıf öğretmenleri ise mutlaka pedagojik formasyon eğitimi almalıdır.

 

Eğitime verilen çaba ve müfredat şekli doğu ve batı ile arasında farklılıklar sezinlenmektedir. Doğuda okuyan öğrenci ile batı ilinde okuyan öğrenci arasında eğitim yönünden farklar vardır. Okuldaki eğitimin yetersiz geldiği düşünülmektedir. Batı okulunda derslik sayısı ve sınıf mevcudu azdır. Doğu bölgelerinde ise kalabalık sınıflarla ders yapılmaktadır. Aynı zamanda küçük köyler ve taşrada okul sayısı azdır .Devletimizin bu konuya daha çok önem vermesi gerekmekte. Bakanlık olarak daha fazla kampanya başlatılıp il ve ilçe bazında seferberlik başlatılması faydalı olacaktır.

eğitim

Öğrenciler eşit koşullarda okutulmadığı için psikolojik olarak olumsuz yönde etkilenebilirler. Okullarda alınması gereken önlem özel ve devlet okulu arasında yaşanan fırsat eşitsizliğini engellemektir. Özel okulda yaratılan kaynak ve bütçe devlet okullarına aynı oranda sağlanmalıdır.