YETERSİZ UYKU, OKUL BAŞARISINI DÜŞÜRÜYOR

YETERSİZ UYKU, OKUL BAŞARISINI DÜŞÜRÜYOR

0 Yazar: onlinestudentsforum

 

 

Okul açılıp dersler başlayınca, öğrenciler tatilin rehavetini üzerlerinden atmakta güçlük yaşarlar. Tatilde ya da okul dışındaki hayatlarında hem geç yatma alışkanlığı kazanan çocuklar için en önemli sorun uyku düzenlerinin olmayışıdır. Okul zamanı düzeni sağlanmasında zorluklar yaşamanın okuldaki başarıyı düşürdüğü bir hakikattir. Yetersiz uyku başarının düşmanıdır.

 

Kabiliyet Bozan Alışkanlık

 

Yetersiz uyku, hem okuma ile yazmada hem de matematik sorularının çözülmesi kabiliyetini zaafa uğrattığını açıklayan uzmanlar, tatil sonrası okul hayatına çocukların bir an evvel alıştırılmaları gerektiğini vurgulayarak anne ve babalara uyarıyor. Bilimsel tetkikler ile araştırmaların gösterdiği verilerden hareket eden uzmanlar, uyku bozukluğunun okuldaki başarıyı kesin olarak düşürdüğünü söylüyor. Uyku, özellikle hem anaokulu çağındaki hem de ilköğretim aşamasındaki çocuklar için oldukça mühimdir. Beyin gelişimini sağlayan zaman aralığı olan çocuklardaki uyku, hem fiziksel hem de bilişsel gelişmeler açsından önemlidir.

 

Çocuk beyni en fazla uyku esnasında çalışıp, gelişir. Beyin oldukça karmaşık olan bir bilgisayar gibidir. Verilerin işlenmesi, belleğe kayıt edilmesi, edinilen bilgilerin birbirleri ile alakalandırılması, bilgilerin sınıflandırılması, gerektiğinde hem kolay hem de doğru hatırlanması gibi tüm işlemler için uyku gerekmektedir. Tüm bunlar uyku halinde yapılır.

 

Okul Notunu Düşüren Şey

 

Yetersiz uyku uyuyanlar, yeterli ve sağlıklı uyku uyuyanlara göre notlarının düştüğünü belirten uzmanlar, bilimsel araştırmaların, uykusuz çocukların hem dikkat dağılımı gösterdikleri hem yoğunlaşma sorunu ile karşı karşıya kalma, hem hafıza zafiyeti hem de öğrenmede zorluklar yaşadıklarını gösterir. Yapılan araştırmalar, uykusunu azaltan ve yetersiz uyuyan çocukların hem kelime haznelerinde azalma görüldüğü saptanmış hem de zihinsel becerilerinde büyük düşüşle yaşadıkları tespit edilmiştir. İdeal olan uyku süresinin kişiye göre değişkenlik gösterdiğini de belirleyen uzmanlar, küçük çocuklarda bu süre on bir saati bulmaktadır şeklinde açıklamada bulundular. Gençler için ise sürenin sekiz saat civarı olduğu açıklamasını yaptılar.